Kurikan Reumayhdistys ry

Kotisivujen ylläpitäjä

Liisa-Sisko Jokipii

Issuntie 6 B 4
p. 050 369 1812
liisa-sisko@jokipii.net

 

 

 

TERVETULOA YHDISTYKSEMME
KOTISIVUILLE


Näille sivuille on kerätty tietoa yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista sekä toiminnassa mukana olevien yhteystiedot.

 

 

 

Yhdistys on perustettu 26.5.1983. Jäsenmäärä nykyään 190.

Jäsenmaksu v. 2018 on 13 e.

Yhdistyksemme jäsenenäsaat tietoa, virkistystä ja vertaistukea sekä REUMA-lehden 4 kertaa vuodessa.